CÁCH SỬ DỤNG MÃ VOUCHER

bước 1:

TRUY CẬP VUAHAT.VN

BƯỚC 2:

CHỌN SẢN PHẨM HẠT DINH DƯỠNG 
YÊU THÍCH VÀ NHẤN CHỌN

BƯỚC 3:

NHẬP MÃ VOUCHER VÀO

BƯỚC 4: 

SỬ DỤNG THÀNH CÔNG MÃ VOUCHER